Renovació tecnològica de l'Area Preanalítica

Data publicació : 21/04/2017
A principis de 2017 es va completar la renovació de l'automatització de l'àrea preanalítica del Laboratori Central de Viladecavalls.

Els canvis que es van realitzar a l'àrea preanalítica de Catlab van ser; es van substituir els dos distribuidors RSD per un P512 (dedicat exclusivament a les orines i connectat als analitzadors d'orines) i un P612, que a mes de distribuir i prioritzar, realitza les aliquotes que van a Laboratoris externs.

S'ha canviat també el mòdul preanalític del Core de Bioquímica, instal·lant un Cobas 8100, que millora les prestacions de l'antic mòdul MPA respecte velocitat i capacitat d'enmagatzematge.